DELTA

College

با تجربیات حرفه‌ای‌ها،
کسب و کار خودت رو راه اندازی کن…

دلتا کالج، یک کلاس درس رایگان در مورد نحوه راه اندازی یک استارتاپ است.

در دلتاکالج چه کار میکنیم؟

در دلتاکالج چه کار میکنیم؟

ماموریت ما در دلتاکالج چیست؟

ماموریت ما در دلتاکالج چیست؟

 

Increase capabilities

افزایش توانمندی‌های فردی

همراهتان شویم تا توانمندی‌های فردی
خود را در مسیر شغلی و نیز زندگی
شخصی خود ارتقا دهید و به نسخه
بهتری از خود تبدیل شوید.

 

career
path

یافتن هویت شغلی مناسب

به شما کمک کنیم تا هویت شغلی
مناسبتان را بر اساس توانمندی‌ها
و شخصیتتان پیدا کنید و در مسیر
شغلی مناسب خود قدم بگذارید.

 

Startup essentials

مجهزشدن به ملزومات استارت‌آپ

شما را با ملزومات شروع مسیر آشنا
سازیم تا اولین گام‌هایتان به سوی
راه‌اندازی کسب و کار خود را پرقدرت
و با کمترین خطا بردارید.

 

Practical learning

عرصه یادگیری عملی مهارت‌ها

عرصه‌ای عملی برای یادگیری حرفه‌ای
مهارت‌های مورد نیازتان بصورت پروژه
محور و تجربه محور رقم بزنیم.

 

Introduction students

معرفی به سازمان‌ها

فرصتی فراهم آوریم تا برترین
دانشجویان دوره‌های دلتاکالج
بصورت مستقیم به سازمان‌های
معتبر معرفی شوند.

 

این داستان ادامه دارد…

 

career
path

یافتن هویت شغلی مناسب

به شما کمک کنیم تا هویت شغلی
مناسبتان را بر اساس توانمندی‌ها
و شخصیتتان پیدا کنید و در مسیر شغلی مناسب خود قدم بگذارید.

 

Startup essentials

مجهزشدن به ملزومات استارت‌آپ

شما را با ملزومات شروع مسیر آشنا
سازیم تا اولین گام‌هایتان به سوی
راه‌اندازی کسب و کار خود را پرقدرت
و با کمترین خطا بردارید.

 

Practical learning

عرصه یادگیری عملی مهارت‌ها

عرصه‌ای عملی برای یادگیری حرفه‌ای
مهارت‌های مورد نیازتان بصورت پروژه
محور و تجربه محور رقم بزنیم.

 

Increase capabilities

افزایش توانمندی‌های فردی

همراهتان شویم تا توانمندی‌های
فردی خود را در مسیر شغلی و نیز
زندگیشخصی خود ارتقا دهید و به
نسخه بهتری از خود تبدیل شوید.

 

Introduction students

معرفی به سازمان‌ها

فرصتی فراهم آوریم تا برترین
دانشجویان دوره‌های دلتاکالج
بصورت مستقیم به سازمان‌های
معتبر معرفی شوند.

 

این داستان ادامه دارد…