چرا باید در این پذیرش شرکت کنم؟

MENTORING​

منتورینگ و مشاوره اختصاصی

NETWORKING​

فرصت ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران

1.5B

تا یک و نیم میلیارد تومان سرمایه گذاری

موضوعات اولویت دار

1

آب و پساب صنعتی

2

اینترنت اشیاء صنعتی

3

ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

4

ساخت و تولید پیشرفته

5

هیدروژن و فولاد سبز

6

HSE

7

انرژی و محیط زیست

حامیان رویداد

ویدئوی معرفی فراخوان

پخش ویدیو

فایل های مورد نیاز

Pitch deck

برای ارائه ایده مورد نظرتون میتونید از این متن استفاده کنید.

Financial

برای برنامه ریزی مالی میتوانید از این فایل استفاده کنید.